tokyobike 性能與舒適度兼備,適合踩去不同的地方
下面有一些我們踩著 tokyobike 的遊記

美好的事物要一起分享才有意思,如果你也有和 tokyobike 的遊記照片想和大家分享,歡迎 email 到 hughes@bikethemoment.com
一經選中會我們便會 upload 在這裡和大家分享!

let’s enjoy cycling!

tokyobike bisou hong kong  tokyobike遊記 160419 180113
IV 小遊陰天的大美督

大美督一直都是我心目中覺得香港踩單車最靚既地方之一,最近工作一直都很忙,基本上開店的人是不會有星期六日可以放假,所以只有 weekday 閑日才可以~~好在有些好友剛好工作上亦只能放 weekday, 所以上個禮拜就趁機會一齊去踩單車~其實一直踩單車都會希望可以晴天的時候才去,感覺好像好一點。不過今日我地就陰天都照踩。發覺其實也有另一種美呢~

2016 apr

tokyobike遊記 150910 162150
III 國境之南 太陽之西

終於捱過炎熱的夏天,終於開始慢慢踏入秋天,前幾日跟了位朋友去踩單車遇到另一個秘境又有條路線可以同大家分享,主要屬於粉嶺、上水附近既區域。 那天我們星期四去,人煙很少,風景很漂亮,天氣很好,感覺置身去了台中旅行踩單車一樣(雖然從未去過)。其實好耐之前就一直都有一些踩單車的朋友說過呢區幾好踩,唔知佢地係咪都係講近呢條。Anyway,最近有少少得閒所以就抽一日跟左朋友去踩~

2015 sept

tokyobike遊記 150629 155044
II 小小環澳遊記

去澳門通常大家可能都係飲飲食食~ 本住最鍾意踩住單車於城市穿梭既精神,前個兩星期我地就同幾位朋友來到澳門踩左次迷你既「環澳門之旅」。我地先由澳門碼頭開始踩,逆時針先向北區出發,經過一些舊唐樓區(老實講,個人覺得最有feel 就係呢區),同我地平時見到既五光十色既娛樂天空完全唔同。之後一路踩落市中心紅市場個邊去飲茶…

2015 Jun

tokyobike遊記 150115 163926 1
I 西北美景遊記 (屯門 & 天水圍)

去澳門通常大家可能都係飲飲食食~ 本住最鍾意踩住單車於城市穿梭既精神,前個兩星期我地就同幾位朋友來到澳門踩左次迷你既「環澳門之旅」。我地先由澳門碼頭開始踩,逆時針先向北區出發,經過一些舊唐樓區(老實講,個人覺得最有feel 就係呢區),同我地平時見到既五光十色既娛樂天空完全唔同。之後一路踩落市中心紅市場個邊去飲茶…

2015 Jan